آرشیو برچسب ها : فرصت شغل ها

هوش مصنوعی و شغل‌های مرتبط با آن پردیس فناوری کیش_طرح مشاوره متخصصین صنعت و مدیریت_گروه فناوری اطلاعات و ارتباطات : آمار منتشرشده از وضعیت صنعت هوش مصنوعی و فرصت‌های شغلی مرتبط با آن نشان می‌دهد فناوری‌های مذکور در ابتدای مسیر اوج‌گیری هستند. دانشگاه استنفورد مؤسسه‌‌ای متمرکز بر تحقیقات هوش مصنوعی دارد که سالانه آماری از […]