آرشیو برچسب ها : تراشه‌ای که در دمای نزدیک به صفر مطلق کار می‌کند

پژوهشگران با بهره‌گیری از میدان‌های مغناطیسی، دمای یک تراشه را به حدود ۲.۸ میلی‌کلوین رسانده‌اند. پژوهشگران دانشگاه بازل سوئیس برای مشاهده‌ی رخداد‌های فیزیکی در دمای نزدیک به صفر مطلق (صفر کلوین)؛ دمایی که در آن ذرات تقریبا از حرکت بازمی‌ایستند، تراشه‌ی نانوالکترونیکی را توسعه داده‌ و موفق به پایین‌ آوردن دمای آن به حدود ۲.۸ […]